top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo về việc điều chỉnh lịch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021-2022 cho SV hệ CQ768 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page