top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC BÌNH CHỌN “ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ” ĐỢT 1, NĂM HỌC 2022 - 2023

Xin chào các bạn Đoàn viên,


Thực hiện Thông báo số 54-TB/ĐTN-BTC ngày 30/11/2022 về việc bình chọn “Đoàn viên ưu tú” đợt 1, năm học 2022 - 2023, Ban Chấp hành Đoàn khoa thông tin đến các bạn Đoàn viên khoa Tiếng Anh như sau:


Sinh viên truy cập đường dẫn sau để xem tiêu chí xét chọn: https://drive.google.com/file/d/10piFTJ1s44nztuiz7E-rCVsdGTBRBS57/view?usp=share_link


Sau đó, sinh viên đăng ký xét chọn tại đường dẫn sau và gửi hồ sơ giấy về Đoàn khoa: https://bit.ly/ED_DVUT


* Lưu ý: Sinh viên cần gửi hồ sơ theo cả hai hình thức (online và giấy) trước 10g00 06/12 (thứ Ba).


Mọi thắc mắc các bạn Đoàn viên vui lòng liên hệ qua email dtnsp.tienganh@hcmue.edu.vn để được kịp thời hỗ trợ.


Trân trọng./.

169 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page