top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC BÌNH CHỌN “ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ” ĐỢT 2, NĂM HỌC 2022 - 2023

Xin chào các bạn Đoàn viên,

Thực hiện thông báo 98A-TB/ĐTN-BTC về việc Bình chọn "Đoàn viên ưu tú" đợt 2, năm học 2022 - 2023, Ban Chấp hành Đoàn khoa thông tin đến các bạn Đoàn viên khoa Tiếng Anh như sau:

- Sinh viên truy cập đường dẫn sau để xem tiêu chí xét chọn: https://drive.google.com/file/d/1WlJAvmVTRFwJnN5LViKxrI6RRYX0Byvk/view?usp=sharing

- Sau đó, sinh viên đăng ký xét chọn tại đường dẫn sau và gửi hồ sơ giấy về Đoàn khoa: https://forms.gle/Do7qAtPHzP6TicMC9

* Lưu ý: Sinh viên cần gửi hồ sơ theo cả hai hình thức (online và giấy) trước 10g00, ngày 30/7/2023 (Chủ nhật).

Mọi thắc mắc các bạn Đoàn viên vui lòng liên hệ qua email dtnsp.tienganh@hcmue.edu.vn để được kịp thời hỗ trợ.

Trân trọng./.

103 views0 comments

Recent Posts

See All

[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LOẠI

Thân chào các bạn sinh viên, Hiện tại Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh đang giữ một số giấy chứng nhận Thanh niên khỏe, Đoàn viên ưu tú, Sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi hội,... của các bạn. Ban Ch

Comments


bottom of page