top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Về việc cấp học bổng AMA cho sinh viên HK2 NH 2021-2022

Văn phòng khoa thông báo Quyết định Về việc cấp học bổng AMA cho sinh viên HK2 NH 2021-2022.

Thân ái./.

HB AMA
.pdf
Download PDF • 778KB

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page