top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Về việc cấp học bổng AMA cho sinh viên HK2 NH 2021-2022

Văn phòng khoa thông báo Quyết định Về việc cấp học bổng AMA cho sinh viên HK2 NH 2021-2022.

Thân ái./.

HB AMA
.pdf
Download PDF • 778KB

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page