top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN THI TUYỂN VÀ LỊCH HỌC KHÓA LL& PPGD - TESOL (KHÓA 37)

Văn phòng khoa Anh xin thông báo đến các bạn học viên đăng ký thi tuyển khóa Lý luận và Phương pháp giảng dạy (TESOL - khóa 37) như sau:

Do tình hình dịch COVID 19 diễn biến phức tạp, nên nhà trường tạm ngưng mọi hoạt động giảng dạy, vì vậy các thí sinh dự thi tuyển khóa Lý luận và Phương pháp giảng dạy - TESOL (khóa 37) sẽ dời ngày thi đến khi có thông báo mới từ Ban Tổ chức. Trân trọng./. Văn phòng khoa Anh

344 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page