top of page

Thông báo về việc học online

Chào các bạn,

Hiện nay Khoa đã triển khai kế hoạch học online của học kỳ này. Các bạn vui lòng cập nhật thông tin trên trang web của khoa để nhận các thông báo về lớp học của mình.

Để việc học đạt kết quả tốt, tất cả các lớp học phần cần được triển khai học cùng lúc.

Do đó, nếu lớp nào chưa nhận được thông báo từ giáo viên, các bạn sinh viên vui lòng phản hồi với Văn phòng khoa (cô Yến), để Khoa kịp thời nắm bắt thông tin và hỗ trợ các bạn.

Trong quá trình học, sinh viên có những khó khăn gì, vui lòng liên hệ cô Yến, để được giải quyết kịp thời.

Thân ái./.

194 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page