top of page
  • Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho giáo viên hướng dẫn TTSP theo kế hoạch cá nhân

Chào các bạn,

Các bạn sinh viên Thực tập sư phạm theo kế hoạch cá nhân vui lòng theo dõi thông trên trang online về việc hỗ trợ kinh phí cho giáo viên hướng dẫn để thực hiện đúng tiến độ.

Thân ái./.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page