top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với SV K48SP

Văn phòng khoa gửi đến sinh viên K48 sư phạm Thông báo số 411/TB-ĐHSP ngày 21/10/2022 về việc Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm khóa 48.

Thân ái./.

TB_411_Thongbaodangky116
.pdf
Download PDF • 503KB

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page