top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với SV K48SP

Văn phòng khoa gửi đến sinh viên K48 sư phạm Thông báo số 411/TB-ĐHSP ngày 21/10/2022 về việc Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm khóa 48.

Thân ái./.

TB_411_Thongbaodangky116
.pdf
Download PDF • 503KB

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page