top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUY ĐỘNG QUYÊN GÓP TẬP VÀ QUÀ TẶNG TRONG CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2022

Xin chào các bạn sinh viên,


Thực hiện thông báo của Hội Sinh viên Việt Nam Trường về việc huy động quyên góp tập và quà tặng trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh lần thứ 29 - năm 2022, Ban Chấp hành Liên Chi hội khoa thông tin đến các bạn Hội viên, sinh viên khoa Tiếng Anh như sau:


1. Vật phẩm quyên góp: vở trắng, balo

  • Đối với vở trắng: Loại 4 ô ly, còn mới, chưa qua sử dụng

  • Đối với balo: Còn mới, chưa qua sử dụng

2. Thời gian nhận quyên góp: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 9/7/2022

3. Hình thức quyên góp: Thông qua đồng chí Nguyễn Phúc Trọng - thành viên Ban Chấp hành Liên Chi hội khoa

* Về thời gian và địa điểm cụ thể, các bạn sinh viên vui lòng chủ động liên hệ đồng chí Nguyễn Phúc Trọng.


Trân trọng./.

146 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page