top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

Xin chào các bạn sinh viên,


Thực hiện Thông báo số 20-TB/ĐTN-BPT ngày 14/9/2022 về việc thực hiện công tác khen thưởng và tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm học 2021 - 2022, Ban Chấp hành Đoàn khoa thông tin đến các bạn Đoàn viên, thanh niên khoa Tiếng Anh như sau:


1. Tiêu chuẩn cụ thể

Mời các bạn xem file bên dưới:

20_14.09.2022_TB-khen-thuong-hoat-dong-TN-2021-2022
.pdf
Download PDF • 2.68MB

2. Đăng ký xét chọn

Sinh viên đăng ký xét chọn điền các thông tin cần thiết và gửi minh chứng tại link: https://forms.gle/2wdVmJqkyhctUVUV7 trước 12g00 ngày 20/9/2022.


Mời các bạn xem Hướng dẫn liên tịch số 09-HDLT/ĐTN-HSV ngày 10/12/2021 về việc quy đổi ngày hoạt động tình nguyện bên dưới:

09_HDLT_10.12.2021_HD-Quy-doi-ngay-hoat-dong-tinh-nguyen
.pdf
Download PDF • 231KB

Mọi thắc mắc các bạn sinh viên vui lòng liên hệ qua email dtnsp.tienganh@hcmue.edu.vn để được kịp thời hỗ trợ.


Trân trọng./.

359 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page