• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Về việc nộp điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch xét và cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy, các lớp tiến hành chấm điểm rèn luyện, tổng hợp kết quả và gửi về văn phòng khoa (cô Yến), để khoa rà soát và nhập điểm.

Thời hạn nộp điểm: thứ 2, 21/9/2020.

Sau thời gian trên, khoa sẽ không giải quyết các vấn đềliên quan đến việc thiếu điểm rèn luyện.

Các lớp lưu ý: Bảng cá nhân và bảng tổng hợp vui lòng làm theo mẫu trong Sổ tay sinh viên; Font Times New Roman, size 14. Các bảng tổng hợp không theo mẫu này, khoa sẽ không nhận.

Trân trọng./.

130 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education