top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc nộp điểm rèn luyện HK2, NH 2020-2021

Chào các bạn,

Để tiến hành công tác xét và cấp học bổng Khuyến khích học tập học học kỳ 2, các lớp triển khai chấm điểm rèn luyện (theo hình thức trực tuyến) và gửi kết quả về Khoa (theo mẫu tổng hợp trong Sổ tay sinh viên) có chữ ký của CVHT.

Hạn chót: thứ 6, 22/10/2021

Sau thời gian trên, văn phòng khoa không giải quyết các vấn đề liên quan đến điểm rèn luyện.

Thân ái./.

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page