top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn học, miễn thi ngoại ngữ, tin học đợt tháng 9/2021

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nộp chứng chỉ miễn học, miễn thi các học phần ngoại ngữ, tin học đợt tháng 9/2021, cụ thể như sau:


1. Quy trình làm thủ tục

Bước 1: Sinh viên tải đơn xin miễn học, miễn thi các học phần ngoại ngữ, tin học tại các đường link sau:

Bước 2: Điền thông tin và bản scan (hoặc hình chụp rõ) vào các link tương ứng: Ngoại ngữ, Tin học;

Bước 3: Nộp đơn bằng hình thức gửi bưu điện về địa chỉ: ThS. Phan Trọng Bình, Phòng Đào tạo (A.106) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Đơn xin miễn học miễn thi (có chữ ký sinh viên),

- 01 bản photocopy các chứng chỉ (riêng tiếng Nhật, Hàn nộp 02 bản, kèm theo phiếu dự thi, username, password nếu có).

Bước 4: Nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản và cấu trúc bên dưới và chụp hình lại biên lai thu lệ phí :

Tên người nhận: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Số tài khoản: 1606201051395 ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú

Nội dung: MSSV_Họ và tên_Xét NN_Số ĐT (lệ phí xét miễn: 30.000đ)

Nội dung: MSSV_Họ và tên_Xét TH_Số ĐT (lệ phí xét miễn: 30.000đ)

2. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 27/8/2021 đến hết ngày 17/9/2021 (theo hồ sơ lưu online). Riêng hồ sơ gửi bưu điện, Trường chỉ nhận các đơn trùng khớp với hồ sơ đã nộp online và sinh viên phải nộp về Trường ngay khi có thể, và phải trước khi được nhận bằng Tốt nghiệp chính thức.

3. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về danh sách chờ xét duyệt tại đây từ ngày 22/9/2021 tới ngày 25/9/2021. Sau khi có kết quả xét duyệt thì theo dõi trong danh sách tổng hợp ở cuối trang này.

Lưu ý:

1. Sinh viên phải hoàn thành đủ 4 bước trên thì hồ sơ mới hợp lệ.

2. Chứng chỉ còn hạn theo quy định của Trường.

3. Sinh viên chịu trách nhiệm về các chứng chỉ nộp về Trường (bao gồm cả hình thức kỷ luật và hủy bằng tốt nghiệp nếu chứng chỉ giả mạo).

410 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page