top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiêp năm 2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa mời các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt 1 và 2 đến văn phòng khoa (liên hệ Ms Yến) để nhận bằng tốt nghiệp (sinh viên tốt nghiệp đợt T6/2020 nhận bằng tại P.Đào tạo - A107), bảng điểm tốt nghiệp và giấy khen (giấy khen tốt nghiệp hạng Xuất sắc, giỏi; giấy khen thành tích Thực tập Sư phạm xuất sắc).

Thân ái./.

125 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page