top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiêp, phiếu điểm

Văn phòng khoa thông báo về thời gian sinh viên tốt nghiệp năm 2021 thời gian nhận bằng tốt nghiệp, phiếu điểm, giấy khen như sau (sinh viên tớt nghiệp tháng 6 và 8 nhận bằng tốt nghiêp tại P.Đào tạo):

Thời gian: từ 9h00-11h30 thứ 2 và 3 hàng tuần.

Khi đến trường, sinh viên liên hệ số điện thoại : (028) 38352020, Ext: 102, hoặc liên hệ bộ phận bảo vệ để được hướng dẫn./.

Thân ái./.


595 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page