top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LOẠI

Thân chào các bạn sinh viên,


Hiện tại Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh đang giữ một số giấy chứng nhận Thanh niên khỏe, Đoàn viên ưu tú, Sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi hội,... của các bạn. Ban Chấp hành gửi các bạn bản scan của Giấy chứng nhận và sẽ tiến hành gửi bản giấy cho các bạn vào đầu năm học 2023 - 2024.


* Lưu ý:

- Sau khi sinh viên nào đã nhận bản giấy, Ban Chấp hành sẽ xóa file scan trên thư mục.

- Đối với Sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi hội năm 2022, Ban Chấp hành sẽ làm giấy chứng nhận và gửi các bạn bản scan trong thời gian sớm nhất.

- Nếu các bạn có nhu cầu nhận gấp bản giấy trước khi bắt đầu năm học, các bạn vui lòng liên hệ đồng chí Hà Cửu Long Hồ (0909.112.893).


Trân trọng./.

248 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page