top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc phát Phiếu điểm SV tốt nghiệp tháng 5&10 năm 2021

Những sinh viên tốt nghiệp tháng 5&10/2021 nhận Phiếu điểm vào thứ 2&3 hàng tuần, từ 9h30 đến 11h30.

Các bạn khi đến nhận Phiếu điểm, liên hệ số điện thoại: (028) 38352020 Ext: 102

Thân ái./.

214 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page