• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kỳ

Sinh viên có nhu cầu phúc khảo bài thi học kỳ vui lòng chờ thông báo hướng dẫn từ phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng. Văn phòng khoa không tiếp nhận đơn xin phúc khảo.

Thân ái./.


411 views0 comments

Recent Posts

See All