top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kỳ

Sinh viên có nhu cầu phúc khảo bài thi học kỳ vui lòng chờ thông báo hướng dẫn từ phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng. Văn phòng khoa không tiếp nhận đơn xin phúc khảo.

Thân ái./.


426 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page