top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kỳ

Sinh viên có nhu cầu phúc khảo bài thi học kỳ vui lòng chờ thông báo hướng dẫn từ phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng. Văn phòng khoa không tiếp nhận đơn xin phúc khảo.

Thân ái./.


420 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page