top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

V/v học phần Văn Minh hoa Kì của sinh viên K46

Chào các bạn,

Văn phòng khoa thông báo các bạn sinh viên K46 đã học học phần Văn minh Hoa Kì, nhưng hiện tại đã đổi thành Văn minh Hoa Kì và Anh Quốc, vui lòng điền thông tin vào link này:

https://forms.gle/MXqdPjxhqCmcigae7

Thời gian: đến hết ngày 17/4/2022.

Sau ngày này, Văn phòng khoa sẽ tổng hợp danh sách và có thông tin đến các bạn.

Thân./.

272 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page