top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

V/v học phần Văn Minh hoa Kì của sinh viên K46

Chào các bạn,

Văn phòng khoa thông báo các bạn sinh viên K46 đã học học phần Văn minh Hoa Kì, nhưng hiện tại đã đổi thành Văn minh Hoa Kì và Anh Quốc, vui lòng điền thông tin vào link này:

https://forms.gle/MXqdPjxhqCmcigae7

Thời gian: đến hết ngày 17/4/2022.

Sau ngày này, Văn phòng khoa sẽ tổng hợp danh sách và có thông tin đến các bạn.

Thân./.

266 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page