top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

V/v học phần Văn Minh hoa Kì của sinh viên K46

Chào các bạn,

Văn phòng khoa thông báo các bạn sinh viên K46 đã học học phần Văn minh Hoa Kì, nhưng hiện tại đã đổi thành Văn minh Hoa Kì và Anh Quốc, vui lòng điền thông tin vào link này:

Thời gian: đến hết ngày 17/4/2022.

Sau ngày này, Văn phòng khoa sẽ tổng hợp danh sách và có thông tin đến các bạn.

Thân./.

288 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page