top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc sinh viên nộp bài thi sớm môn Ngôn ngữ xã hội học

Văn phòng khoa thông báo các trường hợp sinh viên nộp bài thi sớm môn Ngôn ngữ xã hội học (danh sách trong link đính kèm) đã được Giám thị phòng thi đã ghi nhận vào biên bản sự cố nộp bài sớm nên về nguyên tắc khi xử lý điểm thi sẽ không ghi nhận điểm của thí sinh này và chuyển sang thi đợt sau theo kế hoạch thi của học kỳ.

Về thủ tục để thi lại, bảo lưu điểm giữa kỳ, đã được nêu trong Quy định Tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 2698/QĐ-ĐHSP ngày 28/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

Văn phòng khoa trích lại nội dung liên quan để sinh viên tham khảo:

Trường hợp vì lý do bất khả kháng như: có sự cố mất điện; mất kết nối internet trong thời gian dài dẫn đến CBCT không quan sát được sinh viên làm bài thi; chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh; v.v... trước và trong thời gian dự thi, sinh viên cần thông báo ngay đến Hội đồng thi (thông qua phòng KT&ĐBCL) để được xem xét giải quyết, bố trí thi ở ca thi hoặc kỳ thi khác. (Chương VI -Trách nhiệm của thí sinh) Vì vậy các bạn cần liên hệ với P. KT&ĐBCL để được hướng dẫn.

Thân ái./.

72 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page