• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo Về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học.

Thân ái./.


20 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education