top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo Về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học.

Thân ái./.


25 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page