top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo Về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học.

Thân ái./.


25 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page