• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo Về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học.

Thân ái./.


20 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education