• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc tạm hoãn việc tổ chức lễ tốt nghiệp vào ngày 3/7/2020 cho sinh viên chính quy

Theo kế hoạch số 120/KH-ĐHSP về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học đợt tháng 5 năm 2020 ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2020 thì trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp vào ngày 3 tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, do tình hình thực tế nên trường tạm hoãn việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên chính quy vào ngày trên. Trường sẽ có thông báo cụ thể về việc tổ chức lễ tốt nghiệp sau.

Trân trọng./.

31 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education