top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc 2022"

Chào các bạn!

Thực hiện Công văn số 774/BVHTTDL-TV ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022;

Theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Thư viện xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp Trường để lựa chọn 10 thí sinh có bài thi tốt nhất tham dự Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc.

Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. Mong các bạn sinh viên hưởng ứng, tích cực tham gia.

Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi, xin liên hệ chuyên viên Phạm Thị Trà. Điện thoại: 039.9936.409 hoặc 028. 35260834. Email: trapt@hcmue.edu.vn

Thân./


KE HOACH
.pdf
Download PDF • 14.04MB

The le Cuoc thi dai su Van hoa doc 2022
.pdf
Download PDF • 414KB

72 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page