top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về việc Thực tập nghề nghiệp 1, học kỳ 1 năm học 2023-2024


  1. Kế hoạch thực tập:

Kế hoạch thực tập 1 _TM&BPD
.docx
Download DOCX • 24KB

2. Danh sách lớp:

- Thực tập 1 ngành Biên Phiên dịch

2311ENGL145101 - Thực tập 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 27KB

- Thực 1 tập ngành Thương mại

2311ENGL171001 - Thực tập nghề nghiệp 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 66KB

3. Đường link xin cấp giấy giới thiệu: sinh viên tải mẫu Giấy giới thiệu, điền thông tin và gửi vào link này. Giấy giới thiệu sẽ tổng hợp và trình ký vào thứ 2 hàng tuần, sinh viên đến văn phòng khoa nhận vào thứ 4 hàng tuần.

4. Đường link điền thông tin cơ sở thực tập: sinh viên điền thông tin cơ sở thực tập vào link này, (từ ngày 18/9 đến 30/9/2023). Sinh viên không cung cấp thông tin cơ sở thực stập không có tên trong Quyết định thực tập:

5. Họp đoàn thực tập: sinh viên sẽ được phổ biến về kế hoạch thực tập và giải đáp những câu hỏi các giáo viên hướng dẫn.

Thời gian: 19g30, thứ 6, 15/9/2023

Cách thức: họp online qua MS

Link tham gia:

Thân ái./.


1,497 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page