top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc xét vào nội trú Ký túc xá đối với sinh viên năm nhất – Khóa 48

Chào các bạn Tân sinh viên Khóa 48!


Văn phòng Khoa gửi các bạn Thông báo số 363/TB-ĐHSP ngày 21/9/2022 của Hiệu trưởng về việc xét vào nội trú Ký túc xá đối với sinh viên năm nhất – Khóa 48.


Thân./.


TB363_XetvaoKytucxa_2022-2023
.pdf
Download PDF • 961KB

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page