top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc xét vào nội trú Ký túc xá đối với sinh viên năm nhất – Khóa 48

Chào các bạn Tân sinh viên Khóa 48!


Văn phòng Khoa gửi các bạn Thông báo số 363/TB-ĐHSP ngày 21/9/2022 của Hiệu trưởng về việc xét vào nội trú Ký túc xá đối với sinh viên năm nhất – Khóa 48.


Thân./.


TB363_XetvaoKytucxa_2022-2023
.pdf
Download PDF • 961KB

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page