top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN TRỰC TUYẾNThực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo đến sinh viên về việc triển khai Đăng ký giấy chứng nhận sinh viên bằng hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2023.

2. Địa chỉ trang đăng ký:

3. Các bước thực hiện

- Bước 1 (Đăng nhập): Sinh viên đăng ký theo địa chỉ

https://cnsv.hcmue.edu.vn/ hoặc quét mã QR code.

- Bước 2 (Đăng ký): Sinh viên nhấn chọn Đăng ký thủ tục vay vốn ngay tại giao diện trang chủ, sẽ được dẫn tới giao diện ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN SV HOÀN TẤT THỦ TỤC VAY VỐN hoặc sinh viên nhấn chọn Đăng ký thủ tục khác ngay tại giao diện trang chủ, sẽ được dẫn tới giao diện ĐĂNG KÝ THỦ TỤC KHÁC.

- Bước 3 (Điền thông tin): Sinh viên cần phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân, xác nhận thông tin đăng ký và nhấn nút "Đăng ký".

=> Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký (không tính thứ 7 và chủ nhật), sinh viên đến Trường nhận bản chính tại Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên A1.10.

524 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page