• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v đăng ký làm giấy giới thiệu TTSP theo kế hoạch cá nhân học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Chào cá bạn,

Các bạn sinh viên đăng kí làm giấy giới thiệu (nếu cần) về trường thực tập theo kế hoạch cá nhân tại đây.

Thân ái./.

40 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education