top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v đăng ký làm giấy giới thiệu TTSP theo kế hoạch cá nhân học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Chào cá bạn,

Các bạn sinh viên đăng kí làm giấy giới thiệu (nếu cần) về trường thực tập theo kế hoạch cá nhân tại đây.

Thân ái./.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page