top of page
  • Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v đăng ký làm giấy giới thiệu TTSP theo kế hoạch cá nhân học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Chào cá bạn,

Các bạn sinh viên đăng kí làm giấy giới thiệu (nếu cần) về trường thực tập theo kế hoạch cá nhân tại đây.

Thân ái./.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page