top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v đăng ký làm giấy giới thiệu TTSP theo kế hoạch cá nhân học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Chào cá bạn,

Các bạn sinh viên đăng kí làm giấy giới thiệu (nếu cần) về trường thực tập theo kế hoạch cá nhân tại đây.

Thân ái./.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page