top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo v/v điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức Tuần sinh hoạt công dân dành cho SV khóa 47
125 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page