top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v nộp Điểm rèn luyện HK2, 2018-2019

Thực hiện kế hoạch xét và cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2 2018-2019, để bảo đảm quyền lơi cho sinh viên, các lớp tiến hành chấm điểm rèn luyện và gửi về văn phòng khoa (cô Yến).

Hạn cuối: 05/8/2019.

Khoa sẽ không chịu trách nhiệm với các trường hợp nộp trễ.

Trân trọng./.

108 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page