top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v nộp Điểm rèn luyện HK2, 2018-2019

Thực hiện kế hoạch xét và cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2 2018-2019, để bảo đảm quyền lơi cho sinh viên, các lớp tiến hành chấm điểm rèn luyện và gửi về văn phòng khoa (cô Yến).

Hạn cuối: 05/8/2019.

Khoa sẽ không chịu trách nhiệm với các trường hợp nộp trễ.

Trân trọng./.

110 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page