• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v nộp Điểm rèn luyện HK2, 2018-2019

Thực hiện kế hoạch xét và cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2 2018-2019, để bảo đảm quyền lơi cho sinh viên, các lớp tiến hành chấm điểm rèn luyện và gửi về văn phòng khoa (cô Yến).

Hạn cuối: 05/8/2019.

Khoa sẽ không chịu trách nhiệm với các trường hợp nộp trễ.

Trân trọng./.

108 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education