• Van Phong Khoa Anh

Thông báo v/v nộp bài cuối kỳ môn Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt HK1 2019-2020

Updated: Jan 10

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo về việc nộp bài cuối kỳ môn Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt HK1 2019-2020:

  • Bài cuối kỳ sử dụng cover như link sau: https://tinyurl.com/CAcover

  • Trong cover có yêu cầu chèn hình thành viên vào trang declaration.

  • Vui lòng đặt tên theo cú pháp sau:

CA-F2019-[Thời gian bắt đầu lớp]-[Mã số sinh viên của người đại diện, không có chữ "k", không có dấu chấm]-[Họ tên người đại diện]

Ví dụ: CA-F2019-945-4201701001-NguyenVanA

  • Link nộp bài: https://tinyurl.com/CA-f2019

  • Mỗi nhóm cử 1 đại diện sử dụng link trên để nộp bài và điền thông tin các thành viên trong nhóm. Vui lòng chỉ làm 1 lần.

  • Hạn chót: 20/01/2020

Trân trọng.

171 views

Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Tiếng Anh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tin nhắn của bạn sẽ được gửi dưới hình thức email cho Khoa Tiếng Anh, vui lòng chú ý ngôn ngữ và soạn toàn bộ nội dung trong 1 tin nhắn.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

 

  • Facebook Classic

Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education