• Van Phong Khoa Anh

Thông báo v/v nộp bài cuối kỳ môn Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt HK1 2019-2020

Updated: Jan 10, 2020

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo về việc nộp bài cuối kỳ môn Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt HK1 2019-2020:

  • Bài cuối kỳ sử dụng cover như link sau: https://tinyurl.com/CAcover

  • Trong cover có yêu cầu chèn hình thành viên vào trang declaration.

  • Vui lòng đặt tên theo cú pháp sau:

CA-F2019-[Thời gian bắt đầu lớp]-[Mã số sinh viên của người đại diện, không có chữ "k", không có dấu chấm]-[Họ tên người đại diện]

Ví dụ: CA-F2019-945-4201701001-NguyenVanA

  • Link nộp bài: https://tinyurl.com/CA-f2019

  • Mỗi nhóm cử 1 đại diện sử dụng link trên để nộp bài và điền thông tin các thành viên trong nhóm. Vui lòng chỉ làm 1 lần.

  • Hạn chót: 20/01/2020

Trân trọng.

174 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education