top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v phúc khảo các môn thi có điểm trễ

Các bạn sinh viên có nhu cầu phúc khảo bài thi các môn có điểm trễ, nộp đơn phúc khảo tại văn phòng khoa (cô Yến) theo quy trình như sau:

1.In lịch thi cá nhân, điền điểm thi vào môn cần phúc khảo nộp cho cô Yến.

2.Đến phòng kế hoạch tài chính nhận phiếu đóng tiền.

3.Mang phiếu xuống ngân hàng đóng tiền.

4.Mang biên lai đóng tiền về VPK nộp cho cô Yến.

Lệ phí phúc khảo: 30.000đ/1 môn.

Hạn chót nộp đơn: 31/7/2019.

Thân ái./.

Cô Yến

394 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page