top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo từ P.CTCT&HSSV về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học.

Trân trọng./.15 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page