• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo từ P.CTCT&HSSV về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học.

Trân trọng./.13 views0 comments

Recent Posts

See All