top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm, tập giảng của SV

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo của Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm v/v tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm, tập giảng của SV .

Thân ái./.16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page