• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm, tập giảng của SV

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo của Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm v/v tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm, tập giảng của SV .

Thân ái./.15 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education