top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy HK2, 2019 - 2020

Văn phòng khoa gửi các bạn thông báo của Nhà trường vềviệc tổ chức lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2, 2019-2020.

Trân trọng./.90 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page