top of page
  • Văn phòng Khoa Anh

Thông báo v/v thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho SV hệ CQ năm học 2021-2022
502 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page