• Van Phong Khoa Anh

Thông báo v/v thi các môn Phiên dịch trên phòng máy

Khoa tiếng Anh xin gửi đến các bạn sinh viên thi các môn Phiên dịch báo chí 1 và Phiên dịch du lịch 1 thông báo sau:

- Sinh viên xem danh sách chia phòng và ca thi tại các link sau:

+ Phiên dịch báo chí 1: https://tinyurl.com/y657dvdu

+ Phiên dịch du lịch 1: https://tinyurl.com/y5k84d4j

- Hướng dẫn làm bài thi phiên dịch trên máy tính: https://tinyurl.com/y296dqxh


Sinh viên cần có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi, mang theo thẻ sinh viên.

Trân trọng.

1,026 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education