• Van Phong Khoa Anh

Thông báo v/v thi các môn Phiên dịch trên phòng máy

Khoa tiếng Anh xin gửi đến các bạn sinh viên thi các môn Phiên dịch báo chí 1 và Phiên dịch du lịch 1 thông báo sau:

- Sinh viên xem danh sách chia phòng và ca thi tại các link sau:

+ Phiên dịch báo chí 1: https://tinyurl.com/y657dvdu

+ Phiên dịch du lịch 1: https://tinyurl.com/y5k84d4j

- Hướng dẫn làm bài thi phiên dịch trên máy tính: https://tinyurl.com/y296dqxh


Sinh viên cần có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi, mang theo thẻ sinh viên.

Trân trọng.

1,026 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education