top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo v/v thi các môn Phiên dịch trên phòng máy

Khoa tiếng Anh xin gửi đến các bạn sinh viên thi các môn Phiên dịch báo chí 1 và Phiên dịch du lịch 1 thông báo sau:

- Sinh viên xem danh sách chia phòng và ca thi tại các link sau:

+ Phiên dịch báo chí 1: https://tinyurl.com/y657dvdu

+ Phiên dịch du lịch 1: https://tinyurl.com/y5k84d4j

- Hướng dẫn làm bài thi phiên dịch trên máy tính: https://tinyurl.com/y296dqxh


Sinh viên cần có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi, mang theo thẻ sinh viên.

Trân trọng.

1,035 views0 comments

Commentaires


bottom of page