top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

THÔNG BÁO V/V XÉT HỌC BỔNG “NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2023”

1. Đối tượng tham gia

Sinh viên K45 hiện đang sinh hoạt, học tập tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

📌 Tiêu chuẩn cụ thể:

  • Điểm trung bình tích lũy tính đến học kỳ 1 năm học 2022-2023 đạt loại giỏi từ 3.2 trở lên, tất cả học phần đăng ký phải ở mức đạt.

  • Điểm rèn luyện đạt từ 80 trở lên (loại tốt).

  • Có hồ sơ ứng tuyển vào đơn vị Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) trong Ngày hội việc làm 2023.

⭐️ Tiêu chuẩn ưu tiên:

  • Được khen thưởng của Hiệu trưởng nhà Trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Ký túc xá.

  • Đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học từ cấp Trường trở lên.

  • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng, các hoạt động tình nguyện.


2. Số lượng, giá trị học bổng

Tổng cộng có 10 suất học bổng, với giá trị 1.000.000 vnd/suất


3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Thời gian: đến trước 17h ngày 17/4/2023.

Địa điểm: tủ số 14, Văn phòng khoa Tiếng Anh (B.603).


4. Hồ sơ học bổng

Hồ sơ học bổng bao gồm:

  • Thư đề đạt nguyện vọng học bổng (theo mẫu Mau_Thu-de-dat-nguyen-vong.docx)

  • Bảng điểm học tập đến học kỳ 1 năm học 2022-2023 (do Phòng KT và ĐBCL cấp)

  • Bản sao bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận (nếu có).

Thông tin chi tiết xem tại: https://docs.google.com/document/d/1p5tgHiEWN1HDCFzxMOh5XYdIWIwO7WN3bgDUp7IyJzA/edit?usp=sharing

77 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page