top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

THÔNG BÁO V/v XÉT SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2018- 2019


THÔNG BÁO V/v XÉT SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2018- 2019

Ban Chấp Hành Liên Chi Hội khoa Tiếng Anh xin thông báo đến các bạn Sinh Viên về việc xét danh hiệu "Sinh Viên 5 Tốt năm học 2018-2019 “ như sau:*Link trên bao gồm:

Bản tiêu chí xét SV5T cấp LCH;

Bản tiêu chí xét SV5T cấp trường;

BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN.


  • Hướng dẫn quy trình nộp xét SV5T:


- CÁC LỚP TRƯỞNG TRIỂN KHAI ĐẾN LỚP, THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SV5T, HOÀN THÀNH HỒ SƠ VÀ GỬI VỀ EMAIL: ed.studentassociation@gmail.com với chủ đề "XÉT SV5T CẤP TRƯỜNG hoặc CẤP KHOA).


- HỒ SƠ bao gồm:

+FILE EXCEL TỔNG HỢP THÀNH TÍCH CỦA SINH VIÊN 1 LỚP

+Ảnh chụp giấy khen, giấy chứng nhận tham gia các hoạt động cấp khoa, trường, ngoài trường (tính từ năm học trước đến thời điểm hiện tại) được nêu trong file báo cáo thành tích

+Ảnh chụp màn hình bảng điểm học tập của cả 2 học kỳ năm học 2018-2019


Lưu ý: Các lớp trưởng tổng hợp các ảnh chụp giấy khen, giấy chứng nhận và bảng điểm vào 1 file drive theo từng sinh viên.

Thời gian:

- Hạn chót nộp bảng tổng hợp bộ hồ sơ xét SV5T là trước 23g00 ngày 10/10/2019

-----------------------------

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Đ/c Dương Lê Khang (ĐTDĐ: 0333929205)

Vì quyền lợi sau này của cá nhân, các bạn Hội Viên cố gắng hoàn thành nhanh chóng và đúng hạn các thủ tục trên.

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page