top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo v/v xin hoãn thi học kỳ

Chào các bạn,


Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên theo hình thức thi online trên hệ thống MS Teams, thời gian thi từ 20/9 đến 03/10/2021.


Các sinh viên không đủ điều kiện tham gia thi (có lý do chính đáng) cần điền form Hoãn thi, gửi kèm theo đơn xin hoãn thi có chữ ký điện tử để Ban Chủ nhiệm xem xét.

Thời gian điền form: đến 12h00 trưa ngày 18/09/2021, hết thời hạn form sẽ đóng lại.

Trong trường hợp sinh viên thay đổi ý kiến, muốn dự thi, vui lòng gửi đơn có chữ ký điện tử qua email cho cô Nguyễn Tất Hồng Yến (yenntho@hcmue.edu.vn) trước 12h00 trưa ngày 19/09/2021.

Đối với các học phần chung, sinh viên gửi đơn về P.KT&ĐBCL (phongkhaothi@hcmue.edu.vn) để được xem xét.


Thân ái./.714 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page