top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo xét nội trú Ký túc xá đối với sinh viên năm nhất, khóa 49

Chào các bạn Tân sinh viên khóa 49!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thông báo số 405 về việc Xét nội trú Ký túc xá đối với sinh viên năm nhất, khóa 49.

Thân./.

405_ĐHSP-Thông báo xét nội trú KTX sinh viên k49
.pdf
Download PDF • 987KB

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page