top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo xét nội trú Ký túc xá đối với sinh viên năm nhất, khóa 49

Chào các bạn Tân sinh viên khóa 49!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thông báo số 405 về việc Xét nội trú Ký túc xá đối với sinh viên năm nhất, khóa 49.

Thân./.

405_ĐHSP-Thông báo xét nội trú KTX sinh viên k49
.pdf
Download PDF • 987KB

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page