top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo xét trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022

Văn phòng khoa gửi các bạn thông báo xét trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022.


Thân ái./.

Tro cap xh
.pdf
Download PDF • 455KB

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page