top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo xét trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022

Văn phòng khoa gửi các bạn thông báo xét trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022.


Thân ái./.

Tro cap xh
.pdf
Download PDF • 455KB

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page