top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo xét trợ cấp xã hội cho SV, HK1 NH 2019-2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo xét trợ cấp xã hội cho SV, HK1 NH 2019-2020.

Thân ái./.24 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page