top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo đóng BHYT - HSSV năm học 2022-2023
5063_ DS đăng ký Bệnh viện -C.MAI_ĐÍNH KÈM-1
.pdf
Download PDF • 632KB

DS đăng ký BHYT năm học 2022-2023
.xls
Download XLS • 32KB

2,193 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page