top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

THÔNG BÁO BUỔI WORKSHOP - TỔ VĂN HỌC

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin buổi Workshop và link đăng ký, các bạn đăng ký tham gia nhé!

Link đăng ký : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjdxh0L5aAtrHzFwwcyl_1wgQp5BYAQXgMs0liljpLCRviLQ/viewform

Thân./.


61 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page