top of page
  • Van Phong Khoa Anh

THÔNG BÁO BUỔI WORKSHOP - TỔ VĂN HỌC

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin buổi Workshop và link đăng ký, các bạn đăng ký tham gia nhé!

Link đăng ký : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjdxh0L5aAtrHzFwwcyl_1wgQp5BYAQXgMs0liljpLCRviLQ/viewform

Thân./.


55 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page