top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo giải thưởng Kova và Ngày hội việc làm

Chào các bạn,

VPK gửi các bạn thông báo của nhà trường về giải thưởng Kova và Ngày hội việc làm. Các bạn vui lòng xem thông tin cụ thể. https://drive.google.com/file/d/11gsFGXNl4Lze4up__SBj8wsewa-8dRZI/view?usp=sharing

Thân./.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page