top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo giải thưởng Kova và Ngày hội việc làm

Chào các bạn,

VPK gửi các bạn thông báo của nhà trường về giải thưởng Kova và Ngày hội việc làm. Các bạn vui lòng xem thông tin cụ thể. https://drive.google.com/file/d/11gsFGXNl4Lze4up__SBj8wsewa-8dRZI/view?usp=sharing

Thân./.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page