top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo giải thưởng Kova và Ngày hội việc làm

Chào các bạn,

VPK gửi các bạn thông báo của nhà trường về giải thưởng Kova và Ngày hội việc làm. Các bạn vui lòng xem thông tin cụ thể. https://drive.google.com/file/d/11gsFGXNl4Lze4up__SBj8wsewa-8dRZI/view?usp=sharing

Thân./.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page