top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học khoa Anh

Chào các bạn,

Khoa Tiếng Anh sẽ tổ chức buổi Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Năm học 2018-2019.

Thời gian: 8h00, thứ 6 ngày 26/4/2019

Địa điểm: P.B603.

Thân mời các bạn sinh viên để tham dự.

Thân./.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page