top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo Học bổng AMA

Chào các bạn!

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thông báo của Quỹ Học bổng AMA năm học 2023 - 2024, nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn được nhận học bổng,

Văn phòng Khoa gửi các bạn Chương trình học bổng AMA.

Thân./.


Thông báo AMA 2023 - 2024
.doc
Download DOC • 53KB

TB AMA 2023-2024
.pdf
Download PDF • 544KB

101 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page