top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo Học bổng tài trợ Lương Văn Can 2023 - 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin vềQuỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can.

Quỹ nhằm hỗ trợ các bạn học sinh Việt Nam ưu tú nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu vùng xa, có thể theo đuổi và hoàn thành chương trình học tập tại bậc Đại học. Thông tin cụ thể:

1./ Hình thức đăng ký là nộp hồ sơ trực tuyến.

2./ Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 14/7/2023

3./ Thông tin chi tiết về hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ xét Học bổng xem file đính kèm.


Thân./.

Thể lệ Học bổng LVC 2023
.pdf
Download PDF • 297KB


86 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page