top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo kế hoạch thu bảo hiểm y tế năm học 2021-2022
CST-Danh sach co so KCB Quy 4.2021
.xlsx
Download XLSX • 57KB

DS đăng ký BHYT theo lớp năm học 2021-2022
.xls
Download XLS • 33KB


3,221 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page