top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

!!!Thông báo khẩn V/v kê khai y tế sau Tết Nguyên Đán 2021 dành cho sinh viên

Thân gửi: các bạn sinh viên


Nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, Khoa tiếng Anh thân gửi các bạn sinh viên đường link khai báo y tế cho sinh viên, đề nghị các bạn sinh viên thông báo và yêu cầu các bạn sinh viên thực hiện khách quan, trung thực.

Khoa tiếng Anh yêu cầu các bạn sinh viên thực hiện khai báo y tế trước khi học tập trung tại Trường.


Đường link khai báo y tế: http://bit.ly/kbyt_HCMUE


Thân./.

190 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page