• Văn phòng Khoa Anh

!!!Thông báo khẩn V/v kê khai y tế sau Tết Nguyên Đán 2021 dành cho sinh viên

Thân gửi: các bạn sinh viên


Nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, Khoa tiếng Anh thân gửi các bạn sinh viên đường link khai báo y tế cho sinh viên, đề nghị các bạn sinh viên thông báo và yêu cầu các bạn sinh viên thực hiện khách quan, trung thực.

Khoa tiếng Anh yêu cầu các bạn sinh viên thực hiện khai báo y tế trước khi học tập trung tại Trường.


Đường link khai báo y tế: http://bit.ly/kbyt_HCMUE


Thân./.

189 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education